ATLETIKA MINIFOTBAL BASKETBAL FLORBAL VOLEJBAL HÁZENÁ PLAVÁNÍ

Jak se přihlásit do soutěže Sportovní ligy ZŠ v plavání?

Publikováno Plavání Sezóna 2017 - 2018

Školy se k účasti přihlásí pomocí elektronického registračního formuláře na nových webových stránkách www.plavanislzs.cz.. Následně obdrží kontaktní osoba školy potvrzovací e-mail s formulářem, do kterého bude plavecká škola vyplňovat časy žáků. Tento formulář kontaktní osoba školy vytiskne a předá k vyplnění plavecké škole. Ta do něj zaznamená výsledky žáků. Následně kontaktní osoba školy tento formulář ofotí mobilním telefonem či ho oskenuje a odešle ho e-mailem na [email protected] k centrálnímu zpracování na sekretariátu AŠSK. Průběžné výsledky budou zobrazovány na webových stránkách Sportovní ligy základních škol. Administrativní aplikace bude provozována na doméně www.plavanislzs.cz.

Podrobný postup k registraci i zaslání výsledných časů žáků pro kontaktní osoby škol naleznete níže.

RF plavání

Postup k přihlášení a zadávání výsledků žáků

1) Jděte na stránku http://www.plavanislzs.cz/registrace, kde naleznete přihlašovací formulář pro základní školy k registraci do soutěže.

2) Do formuláře jako kontaktní osoba ZŠ vyplňte údaje o škole (název, adresu, kraj, IČO, velká/malá) a informace o sobě (e-mail, telefon). Uvedený e-mail bude sloužit ke komunikaci mezi ZŠ a AŠSK. Po vyplnění registračního formuláře se data zobrazí v administrátorské části v tabulce přihlášených škol. Administrátor na sekretariátu AŠSK nově registrované ZŠ zkontroluje a potvrdí.

3) Jako kontaktní osoba školy obdržíte potvrzovací email, který bude obsahovat zadané údaje a formulář na vyplnění změřených časů žaků. Tento formulář si vytiskněte a vezměte s sebou pro zápis měření. V případě více turnusů výuky plavání použijte formulář vícekrát.

4) Formulář předejte plavecké škole, která soutěž organizuje. Ta přímo do formuláře vyplní dosažené časy žáků v plaveckém kurzu a předá vám ho zpět.

5) Vyplněný formulář s časy žáků zašlete elektronicky na administrátorský email [email protected] např. ofocením z mobilního telefonu či naskenováním. Administrátor AŠSK následně přepíše výkony žáků do aplikace, ve které se výsledné časy přepočtou na body.

6) E-mailem obdržíte potvrzení a zároveň URL adresu, kde si můžete výsledky zkontrolovat. Celkové výsledky se budou zobrazovat průběžně (první tři v kraji). Pokud chcete vidět celkové pořadí škol v kraji, rozklikněte vybraný kraj. Prohlédnout si můžete také nejlepší časy dané školy v kraji.