ATLETIKA MINIFOTBAL BASKETBAL FLORBAL VOLEJBAL HÁZENÁ PLAVÁNÍ

Organizační zajištění

Sportovní liga ZŠ v sedmi vybraných sportech je sportovní postupová soutěž školních družstev, která začíná třídním a školním kolem. Těchto kol se mohou zúčastnit i dvě a více družstev z jedné třídy. Tuto část doporučujeme hrát dlouhodobě formou turnajů mezi družstvy-třídami, doporučujeme vícekolový systém. Systém soutěže ve škole je v kompetenci garanta soutěže. Vítěz školní soutěže postupuje do okrskového nebo přímo do okresního kola. Vítězové okresů se setkávají v krajském finále, vítězové kraje postupují do kvalifikace na republikové finále, vítězové kvalifikací a pořadatel postupují do republikového finále AŠSK ČR (RF), které je vyvrcholením příslušného ročníku soutěže. Vítěz republikového finále v každém sportu získává Pohár ministra školství.

Konkrétní datum pro ukončení příslušného kola soutěže stanovuje příslušná okresní nebo krajská rada ve své termínové listině soutěží na začátku školního roku 2017/2018. Každá škola si určuje případný počet školních kol dle svých podmínek a zájmu žáků. Do okrskového nebo okresního kola může škola postavit buď vítěze školního kola, nebo nominovat výběr školy.

Tato celostátní soutěž škol se organizuje podle organizační struktury AŠSK ČR:

  1. školní kolo (školní garant soutěže)
  2. okresní (okrskové) kolo (okresní rada AŠSK ČR)
  3. krajské kolo (krajská rada AŠSK ČR)
  4. kvalifikace na RF (příslušné krajské rady AŠSK ČR)
  5. republikové finále (AŠSK ČR + příslušný pořadatel, ČUS)

Poznámka:
Výjimkou je soutěž v plavání, která probíhá jako soutěž v krajích a vítězové krajů postupují do
republikového finále (RF). Podrobnosti jsou uvedeny v pravidlech soutěže v plavání.