ATLETIKA MINIFOTBAL BASKETBAL FLORBAL VOLEJBAL HÁZENÁ PLAVÁNÍ

Řekli o nás

Stanislav Štech

Stanislav Štech, ministr školství, mládeže a tělovýchovy

Milé žákyně a žáci základních škol,

Sportovní liga základních škol je jedním z nejúspěšnějších školních projektů MŠMT v posledních letech. Toto celostátní sportovní klání dalo sportovním soutěžím na základních školách jméno a je nedílnou součástí školního roku. Popularizaci soutěže výrazně pomohly přenosy v České televizi, a očekávám tak, že učitelé a vy všichni budete přípravě na soutěže v následujícím ročníku věnovat ještě větší úsilí. SLZŠ naplňuje příležitost reprezentovat školu a posilovat tak k ní vztah, přivádí ke sportu nové děti a pomáhá nacházet nové sportovní talenty. V soutěžích často dosáhnou úspěchu i školy z malých měst a obcí, pro které je školní sportovní klub často jedinou možností účastnit se celostátní soutěže. Mám velmi dobrou osobní zkušenost se školním sportem ze svých studií ve Francii, kde je této části sportu věnována zásadní pozornost. Věřím, že prestiž této soutěže pomáhá i učitelům motivovat děti k větší účasti i nasazení v hodinách tělesné výchovy, což je v současnosti velký problém. Dovolte mi, abych poděkoval učitelům, kteří denně děti ke sportu vedou. Věřím, že SLZŠ zasáhne v dalším ročníku většinu základních škol a účast bude opět vyšší než v posledním, úspěšném ročníku.

Přeji vám všem hodně sportovních úspěchů.

Svatava Ságnerová

Svatava Ságnerová, viceprezidentka AŠSK ČR

Vážení příznivci školního sportu,

dovolte mi, abych vás pozdravila na začátku nového školního roku 2017/2018 a popřála vám v něm co nejvíce úspěchů. Je potěšující, že uplynulý školní rok byl z hlediska sportovních projektů pro náš spolek velmi zdárným. Mezi nejprestižnější akce Asociace školních sportovních klubů České republiky se znovu zařadila Sportovní liga
základních škol – její třetí ročník ukončí v září tohoto roku finálová soutěž v plavání a zároveň se rozběhne ročník čtvrtý. V něm se od okrskových turnajů až po republiková finále opět setkají desetitisíce dětí ze všech základních škol celé České republiky. Sportovní liga základních škol představuje soutěž, která umožňuje nejen rozvinout, ale i objevit nové sportovní talenty; představuje zároveň i soutěž, která pomáhá nejen zdokonalovat dovednosti pohybové, ale především formovat charakter a ducha sportujících žáků. Soutěžní zápasy a respektování jejich pravidel vedou děti k toleranci a úctě k soupeři, k sobě samým i k rozhodčím; vedou je rovněž k týmové sounáležitosti, ale i k vynikajícím individuálním výkonům. Za podporu a úspěšný průběh tohoto projektu patří velké uznání našim partnerům, především Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a České unii sportu. Dovolte mi rovněž, abych vyjádřila poděkování i vám, učitelům, organizátorům, trenérům a cvičitelům, za nadšení, energii a spoustu času, které věnujete našemu společnému cíli – sportujícím dětem ve školách a rozvoji jejich pohybových aktivit v různých podobách. Směřujme do dalšího školního roku ruku v ruce ve vzájemné úctě, spolupráci i toleranci ke společným cílům v oblasti školního sportu.

Miroslav Jansta

Miroslav Jansta, předseda České unie sportu

Vážení sportovní přátelé a účastníci Sportovní ligy základních škol,

pro Českou unii sportu se stala v posledních letech podpora školního sportu zcela prioritní záležitostí. Ve školách se totiž nachází přirozená a velice bohatá základna českého sportu. Odtud také čerpají své členy
naše sportovní kluby či tělovýchovné jednoty a jsou zde skryty velké talenty i budoucí osobnosti české reprezentace. Proto také vytváříme podmínky a usilujeme o to, aby se právě školní sport stal klíčovým stavebním kamenem celého českého sportu. Sportovní ligu základních škol o Pohár ministra školství v této souvislosti považuji za akci, která
dokáže žáky jedinečně motivovat k pravidelnému sportování i soutěživosti, a navíc formuje jejich vztah ke škole, třídě nebo družstvu. Oceňuji, že se tento projekt zaměřuje převážně na kolektivní sporty, a tak posiluje nejen kondici dětí, ale i vztahy mezi nimi, učí je vzájemné úctě a respektu k pravidlům. Podporou Ministerstva školství získal nový rozměr a jeho význam výrazně vzrostl. Už to zdaleka není pouze příjemné zpestření hodin tělesné výchovy pro žáky, jejich učitele a trenéry, ale soutěž, kterou český sport potřebuje a bez níž se neobejde. Všem, kteří se na její organizaci jakýmkoliv způsobem podílejí, upřímně děkuji a jejím mladým účastníkům přeji mnoho sportovních úspěchů.