ATLETIKA MINIFOTBAL BASKETBAL FLORBAL VOLEJBAL HÁZENÁ PLAVÁNÍ

Struktura soutěže

Školní kola se vypisují podle zájmů žáků příslušných škol. Herní systém si zvolí příslušný garant soutěže ve škole podle podmínek školy a zájmu žáků.

Okresní kola vypisuje příslušná okresní rada AŠSK ČR, vydává propozice akce a přijímá přihlášky vítězných družstev jednotlivých škol ve své spádové oblasti. Okresní kolo se koná při minimálním počtu tří přihlášených škol v dané spádové oblasti (okrese). Při větším počtu přihlášených družstev může okresní rada rozhodnout o konání okrskových finále a určit počet postupujících z okrskových finále do okresního finále.

Krajská kola soutěže vypisuje příslušná krajská rada AŠSK ČR, vydává propozice akce a přijímá přihlášky vítězných družstev jednotlivých okresů ve své spádové oblasti (kraji). Propozice všech postupových kol se vydávají vždy minimálně měsíc před termínem konání příslušného finále. Výsledky krajských kol je pořadatel krajského kola povinen zaslat na info@sportovniligazs.cz ihned po skončení krajského kola.

Kvalifikace se konají pro každou kategorii v pěti kvalifikačních skupinách po třech účastnících – vítězích krajských finále:

  • skupina A: Karlovarský, Ústecký a Praha;
  • skupina B: Plzeňský, Jihočeský a 1. družstvo Středočeského kraje;
  • skupina C: Liberecký, Královéhradecký a 2. družstvo Středočeského kraje;
  • skupina D: Pardubický, Jihomoravský a Vysočina;
  • skupina E: Olomoucký, Moravskoslezský a Zlínský.

Kvalifikační turnaj se organizuje pro kategorie chlapců i dívek společně na jednom místě, pořadatelem je určená krajská rada AŠSK ČR z příslušné skupiny. Kvalifikace se netýkají atletiky a plavání.

Republikové finále se koná za účasti postupujících družstev z krajů a pořadatele republikového finále pro obě kategorie společně. V každé kategorii může startovat maximálně 5 vítězů z kvalifikací + družstvo pořadatele (v Poháru rozhlasu 8 nejlepších družstev z krajských kol). Republikové finále se řídí vydanými propozicemi AŠSK ČR, jež musí být zveřejněny nejpozději dva měsíce předem.