ATLETIKA MINIFOTBAL BASKETBAL FLORBAL VOLEJBAL HÁZENÁ PLAVÁNÍ

Všeobecná ustanovení

Pořadatelé: MŠMT, AŠSK, ČUS

Termín: Školní rok 2017/2018

Kategorie:

Kategorie IV. (druhý stupeň ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií) – ročník narození 2004, 2003, 2002, 2001
Kategorie III. (druhý stupeň ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií) – pro Pohár rozhlasu platí následující rozdělení: kategorie IV.: 2004, 2003, 2002; kategorie III.: 2006, 2005
Kategorie I. (3. třídy základních škol) – pouze pro plavání

Pro účast družstva v soutěži je nutné splnit tyto podmínky:

1. družstvo je složeno z žáků jedné školy
2. členové družstva musí odpovídat stupněm školy
3. členové družstva musí rokem narození odpovídat soutěži
4. žák smí v daném školním roce v daném sportu startovat pouze v jedné věkové kategorii.
Tato podmínka platí pro úroveň jednoho kola a v jednom sportu.

Účastníci: Školní družstva základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií – dívky a chlapci. Žáci a žákyně II. stupně základních škol, odpovídajícího věku dle věkové kategorie IV., družstvo žáků nebo žákyň musí být složeno výhradně ze žáků stejné školy. Nominaci družstva školy potvrzuje ředitel školy na soupisce.

Pravidla: Soutěž probíhá podle vydaných propozic, soutěžního řádu AŠSK ČR a pravidel jednotlivých sportů uveřejněných v propozicích.

Termíny: AŠSK a její organizační články vydávají termínové listiny soutěží pro jednotlivá soutěžní kola a sporty dle základní termínové listiny vydané organizačním
výborem soutěže. Soutěž je rovněž součástí sportovních soutěží MŠMT kategorie B.

Přihlášky: Na soupisce družstva školy nebo registrací na webovém portálu www.sportovniligazs.cz. Přihláška do soutěže a soupiska vždy pro každý sport zvlášť v termínu určeném pořadatelem příslušného postupového kola a sportu v propozicích dané konkrétní akce.