ATLETIKA MINIFOTBAL BASKETBAL FLORBAL VOLEJBAL HÁZENÁ PLAVÁNÍ

Propozice

Přihlášky

Pro přihlášení na konkrétní akci Poháru rozhlasu prosím využijte tlačítka níže.


Kategorie

III. a IV. – viz tabulka věkových kategorií 2 v termínovém kalendáři AŠSK ČR. Start závodníka na všech úrovních soutěže je možný jen v jedné kategorii.

Termíny

Termíny postupových kol jsou uvedeny v tabulce 1.1 a 1.2 v termínovém kalendáři AŠSK ČR. Tyto termíny jsou průběžně aktualizovány na webových stránkách ASŠK v sekci Soutěže

Disciplíny

mladší žáci – běh 60 m, 1 000 m, skok vysoký, skok daleký, hod míčkem 150 g, štafeta 4× 60 m
mladší žákyně – běh 60 m, 600 m, skok vysoký, skok daleký, hod míčkem 150 g, štafeta 4× 60 m
starší žáci – běh 60 m, 1 500 m, skok vysoký, skok daleký, vrh koulí 4 kg, štafeta 4× 60 m
starší žákyně – běh 60 m, 800 m, skok vysoký, skok daleký, vrh koulí 3 kg, štafeta 4× 60 m

Postupový klíč

Z okresních (obvodních) kol postupují vítězná družstva v každé kategorii, případně další družstva podle propozic vydaných konkrétním pořadatelem. V krajském finále startuje zpravidla 8 družstev v každé kategorii. Počet startujících družstev v krajském finále lze doplnit o další družstva s nejvyšším bodovým ziskem. Do republikového finále (RF) postupuje 6 vítězných družstev z krajských finále s nejvyšším počtem bodů a další 2 družstva v každé kategorii s nejvyšším počtem bodů bez ohledu na pořadí. V republikovém finále tedy startuje 8 družstev v každé kategorii.

Omezení startů

Každý žák může startovat ve dvou disciplínách a štafetě. Za družstvo mohou startovat tři závodníci/závodnice v jedné disciplíně, z nichž dva/dvě nejlepší bodují. Družstvo tvoří maximálně 12 závodníků/závodnic. V běhu na 4× 60 m mohou startovat dvě štafety za družstvo, boduje lepší štafeta.

Bodování

Vítězí družstvo s nejvyšším součtem bodů ze všech disciplín. Při rovnosti bodů vítězí družstvo, které získalo ve větším počtu disciplín větší počet bodů.

Boduje se podle:

  • bodovacích tabulek z roku 2003 nebo
  • za pomoci počítačového programu Atletická kancelář – Pohár Rozhlasu nebo
  • speciálního programu (šablon v Excelu) k Poháru Rozhlasu

Tabulky najdete na www.atletika.cz nebo objednáte na tel. 233 014 400. Doporučujeme používání počítačového programu Atletická kancelář – PR.

Podrobné informace

Budou zveřejňovány a průběžně aktualizovány Českým atletickým svazem na webu Poháru rozhlasu. Republikové finále organizuje ČAS ve spolupráci s agenturou IMA Production s. r. o.