ATLETIKA MINIFOTBAL BASKETBAL FLORBAL VOLEJBAL HÁZENÁ PLAVÁNÍ

Propozice

Kategorie

IV. – chlapci a dívky dle tabulky věkových kategorií v termínovém kalendáři AŠSK ČR.

Termíny

Termíny postupových kol jsou uvedeny v tabulce 1.1 a 1.2 v termínovém kalendáři AŠSK ČR. Tyto termíny jsou průběžně aktualizovány na webových stránkách AŠSK v sekci Soutěže. Pro pořadatele jsou uvedené termíny
závazné.

Účastníci

Každé družstvo má maximálně 12 hráčů, 2 vedoucí, 2 sady dresů různé barvy s čísly podle pravidel ČBF a 2 míče na rozcvičení.

Pravidla

Hraje se podle pravidel basketbalu ČBF, a soutěžního řádu AŠSK a podle propozic, které vypíše organizátor soutěže.

Míče

Chlapci hrají s míči velikosti 7. Dívky hrají s míči velikosti 6.

Přihlášky

V přihlášce (vzor č. 1) vyplňte pouze povolený počet soutěžících. Přihlášku potvrzenou ředitelem školy a příslušnou radou AŠSK odešlete v termínu pořadateli. Soutěžící musí být žáky jedné školy.

Organizátoři

Okresní a krajská kola organizují okresní a krajské rady AŠSK ČR ve spolupráci s krajskými úřady a krajskými orgány ČBF. Republikové finále organizuje AŠSK ČR ve spolupráci s ČUS a agenturou IMA Production s. r. o.